Wim Langenhuijsen

Wim Langenhuijsen

Na mijn loopbaan als leraar Nederlands en officier bij de Koninklijke Landmacht besloot ik de opgedane kennis en ervaring te gebruiken in een andere omgeving, waarbij contact met mensen voor mij erg belangrijk is.

Allerlei vaardigheden op het gebied van coachen, motiveren, nieuwe mogelijkheden ontdekken komen bij Fith allemaal uitdrukkelijk aan de orde. Op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen kunnen heel mooie resultaten worden behaald, waarbij iedereen tevreden is. Het is erg zinvol werk en dat is ook precies wat ik wil. Inmiddels werk ik reeds zeven jaar bij Fith en dat blijft nog even zo, dunkt me.