Theo Hoogink


Achtergrond
Na de dienstplicht is m’n langdurige Politie carrière in Rotterdam van start gegaan. Na de opleiding eerst een paar jaar in de wijk gewerkt, daarna bij de Bereden Politie. Vervolgens heb ik zestien jaar met de Leden van het Koninklijk Huis over de wereld gezworen. Maar de paarden bleven trekken en van 1995 tot 2001 was ik chef van de Bereden Brigade Rotterdam-Rijnmond. De laatste negen jaar  was ik hoofd van het politietrainingscentrum voor Gewelds- en gevaarsbeheersing voor de regio’s Limburg Nrd en Brabant ZO. Sinds 2010 met pensioen, maar ook nog het  ZZP coaching/trainingsbedrijf Peregrinazione opgestart. Langdurige bestuurlijke ervaring in kerken, verenigingen c.q. stichtingen.
Warm netwerk
Politie Limburg en Brabant Oost, vanuit bestuurlijke functie contacten met diverse bedrijven in mijn woonregio. Lidmaatschap van zakelijk HR-netwerkclub Factor73.
Bijzonderheden
Sinds 2009 heb ik mij verdiept in het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Daarna heb ik nog vele trainingen op gebied van ontwikkelingspsychologie gevolgd. Een rijke ervaring en een zeer goed gevulde rugzak en daarmee begeleid, coach en train ik nu mensen individueel of in teamverband. Organiseer en begeleid ik familie/organisatie/trauma en L.I.P- opstellingen. En ik ontwikkel en verzorg individueel en in team/groepsverband communicatie trainingen.