Peter Vredenbregt

peter-vredenbregtVia via – en dat kan dus echt goed werken – ben ik eind 2004 bij Fith terecht gekomen. Mijn motto is “zakelijk waar nodig en sociaal waar mogelijk”. Dit bleek uitstekend bij Fith te passen. Binnen Fith staat uiteraard het realiseren van een succesvolle plaatsing in een passende functie voorop. Maar ook op andere gebieden kunnen met de klant vooruitgang en successen worden geboekt, ook als een plaatsing onverhoopt niet lukt. Fith biedt daartoe de ruimte en moedigt dat ook aan. Mijn motivatie en bevrediging haal ik ook uit die resultaten.
Ik werk voor Fith als ZZP-er. Dit houdt in dat ik zelf over mijn agenda beschik en ik als het nodig is meer tijd en energie in een klant kan steken dan gebruikelijk is. Ik zou niet op een andere manier kunnen en willen werken.
Op diezelfde basis heb ik de afgelopen jaren onder meer ook een tijd als re-integratieadviseur voor een re-integratiebedrijf in de non-profit sector gewerkt, waarbij sociale activering van klanten het primaire doel was.
Ik ben voor Fith een oudgediende, met ruime ervaring in het begeleiden van klanten uit uiteenlopende doelgroepen binnen de WWB, WW en WIA. De laatste 3 jaar heb ik mij toegelegd op het begeleiden van klanten in het zgn. 2e spoor traject in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
Mijn aanpak is in de ogen van anderen soms wat onconventioneel. Voor mij is het vooral een kwestie van: als het linksom niet lukt, dan proberen we het rechtsom (en omgekeerd). Is je belangstelling gewekt, neem dan contact op met deze eigenzinnige (of wellicht eigenwijze) re-integratie adviseur.