Peter van Essen

Peter van Essen
Na de studie Arbeidsrecht en een fiks aantal jaren ervaring als P&O manager in de chemische industrie en de non-profitsector, zoals een academisch ziekenhuis en het HBO- onderwijs was er de behoefte om zelfstandig alle ervaringen en leermomenten bijeen te brengen en de stap te maken naar het zelfstandig ondernemerschap.
Daar hoorde Fith ook bij. Het is een uitdaging om met mensen die een (arbeids)beperking hebben samen te gaan werken en een doel te bereiken wat voorheen soms achter de horizon lag en dus schijnbaar onbereikbaar was. Ik ben niet de re-integratieadviseur die alle wijsheid in pacht heeft, maar ben veeleer de coach die op mogelijkheden wijst die de ander nog niet ziet. Het lukt niet altijd om het doel te verwezenlijken, maar de kandidaat blijft altijd met meer tools achter dan in het begin stadium.