Peeter Hakstege

Achtergrond
Directeur-Bestuurder, ook o.a. als adviseur, werkzaam geweest in o.a. de jeugd- en pleegzorg, GGZ, welzijnswerk en onderwijs. Dit zowel hier in Nederland als ook op alle eilanden van Caribisch Nederland. Tevens eigenaar van De Heerstege Advies (DHSA) met o.a. organisatieadvies, personeelsbeleid, outplacement, re-integratie en coaching (hoger) management.
Warm netwerk
Welzijnswerk, Jeugdzorg, GGZ, onderwijs (VO, MBO en HBO) en gemeenten.
Bijzonderheden
Executieve coaching/counseling en o.a. Touch for Health therapeut.