Blik op werk keurmerk

Blik op Werk

Fith is sinds 2005 in het bezit van het Blik op Werk keurmerk (voorheen het Borea-keurmerk). Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut, dat zich inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van duurzame arbeidsdeelname. Dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk staan borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverlening en het vinden en behouden van (gezond) werk.

De certificerende instelling toetst de werkwijzen, afspraken en resultaten van de dienstverleners. Daarnaast onderzoeken zij voortdurend de tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers.
Het keurmerk is ontwikkeld voor werknemers en werkzoekenden, werkgevers en overheid, zodat zij inzicht hebben in de betrouwbaarheid en kwaliteit van dienstverleners en zo de juiste keuze kunnen maken.


fith logo cmyk - klein

Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening begint bij het selecteren van adviseurs met de juiste eigenschappen en vaardigheden. Onze adviseurs hebben levenservaring, beschikken over een groot actueel netwerk van zakelijke en sociale contacten, zijn resultaatgericht en empatisch. Allen zijn tenslotte HBO- of universitair opgeleid. Al onze adviseurs hebben voor aanvang van hun werkzaamheden voor Fith een intensief programma doorlopen met daarin aandacht voor sociale zekerheid, arbeidsmarktbenadering, coaching en loopbaanbegeleiding. Kennis en vaardigheden worden vervolgens continu up-to-date gehouden en verder ontwikkeld. Wij bevorderen, zowel op formele als informele wijze, het delen van kennis, ervaring en netwerk tussen onze adviseurs.

Onze adviseurs kunnen terugvallen op onze professionele backoffice met alle benodigde kennis en “hulplijnen”.


Interventies naar werk

“De aanpak van Fith overtuigt als geheel. Essentieel is de inzet van adviseurs (de naam die Fith bv hanteert voor re-integratieconsulenten) die ‘op leeftijd’ zijn, op hoog niveau hebben gefunctioneerd in het bedrijfsleven en daardoor extra ingangen hebben bij werkgevers. De adviseurs hebben gezag naar twee kanten – werkzoekende en werkgever. De aanpak is derhalve sterk werkgeversgericht, waarmee wordt erkend dat werkloosheid, zeker op hogere leeftijd, beslist niet alleen te maken heeft met (een tekort aan) competenties van de werkzoekende”
Voor het gehele onderzoek uit 2009 lees hier verder http://www.interventiesnaarwerk.nl/interventies/fith45


Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.