Arbeidsbemiddeling

Fith is een arbeidsbemiddelingsbedrijf, opgericht in april 2000. Sinds die datum begeleiden Richard Roth en zijn landelijk dekkende netwerk van adviseurs met succes werkzoekenden naar een (andere) baan of zelfstandig ondernemerschap. In opdracht van individuele werkzoekenden, individuele werkgevers, gemeenten, UWV en verzekeraars.

Senior adviseurs

Alle adviseurs zijn HBO- of WO opgeleid. Vaak heeft men een P&O achtergrond en is men gecertificeerd coach. Fith biedt iedere adviseur daarenboven een uitgebreid curriculum aan trainingen en workshops om de bestaande kennis up tot date te houden en zichzelf met nieuwe kennis te verrijken. Fith is sinds 2005 in het bezit van het Blik op Werk keurmerk.

Fith is regionaal georganiseerd. Alle adviseurs van Fith wonen in de regio waarin zij voor Fith werkzaam zijn. Vaak ligt ook hun zakelijke achtergrond in de regio. Door te wonen en te werken in de regio, weten zij in een vroegtijdig stadium welke regionale ontwikkelingen er zijn, op zowel het maatschappelijke vlak als op het gebied van de regionale arbeidsmarkt.

Wie begeleiden wij?

Fith begeleidt en bemiddelt werkzoekenden, voor wie het om uiteenlopende redenen vaak moeilijk is om op eigen kracht werk te vinden. Dit heeft met de persoonlijke omstandigheden van de werkzoekenden en/of met de beeldvorming van werkgevers te maken. Het is aan Fith om deze zaken bij elkaar te brengen. Hiervoor is kennis van de situatie van werkzoekenden en werkgevers vereist, begrip voor de afzonderlijke en gezamenlijke belangen en de ervaring en creativiteit om tot oplossingen te komen. Allemaal zaken waar Fith zich de afgelopen 19 jaar in bekwaamd heeft.

Fith als sociale onderneming

De werkwijze van Fith is gebaseerd op de inzet van senior adviseurs met veel werkervaring en een sterk netwerk voor de begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden, voor wie het om uiteenlopende redenen vaak moeilijk is om op eigen kracht werk te vinden.

Van betekenis zijn

Onze 100 adviseurs handelen vanuit betrokkenheid bij de individuele werkzoekende en de individuele werkgever en de wens om met al hun kennis en netwerk iets te betekenen voor mensen en organisaties die daar baat bij hebben. Het financiƫle is voor hen niet (langer) leidend, maar wordt gezien als een bevestiging van hun handelen. Dit maakt dat zij de werkzoekende en werkgever oprecht centraal kunnen stellen in hun werkzaamheden.

Ambitieus sociaal ondernemen

Deze gedeelde visie maakt dat Fith inmiddels al 15 jaar, vol overtuiging en met een gezond financieel rendement, sociaal onderneemt. Wellicht kunnen we u met onze kennis en ervaring van dienst zijn bij het waarmaken van uw eigen ambitie aangaande sociaal ondernemen, in combinatie met gezonde financiƫle resultaten.

Neem voor meer informatie contact met ons op of bel naar 088-0074410.