Marga Oude Maatman


Sinds 2000 heb ik mijn eigen training/coaching bedrijf ‘De Ontmaskering’, met als motto: “het begint bij jezelf”. Daarvoor ben ik jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs, als kleuterjuf, remedial teacher en interne begeleider. Vanuit mijn drive heb ik in 1995 de eerste Zorgklas binnen het reguliere onderwijs in Nederland opgezet.

Ik ben een sociaal persoon, die gemakkelijk afstemt met de ander, waardoor het contact persoonlijker en dieper wordt. Ik ben doelgericht, waarbij ik mij richt op het bereiken van ‘succes’. Vanuit mijn drang naar efficiëntie werk ik volgens een plan, waarin huiswerkopdrachten een belangrijke rol spelen. Optimistisch en enthousiast van aard richt ik mij op kwaliteit: kwaliteit in het werk en kwaliteit naar de persoon. Verder ben ik erg gericht op actie en snelheid in werken. Zodoende kies ik ervoor om op bepaalde momenten meerdere klanten bij elkaar te zetten om in een korte tijd zoveel mogelijk te leren en te leren van elkaar.
Met de klant ga ik op zoek naar de dieperliggende persoonlijke drijfveren, zodat de klant inzicht krijgt in zijn/haar (on)mogelijkheden richting werk. Dit gebeurt door wekelijkse face-to-face contacten.