Nadat UWV de aanvraag deskundigenoordeel heeft ontvangen, nemen ze contact op om de situatie zo duidelijk mogelijk te krijgen. Soms wordt gevraagd om aanvullende documenten. Het gaat om hoor en wederhoor. De arbeidsdeskundige of de verzekeringsarts geeft een oordeel over de situatie. Bij de beoordeling betrekken zij de standpunten van de werknemer en de werkgever; de arbeidsdeskundige neemt meestal contact op met de werkgever. De verzekeringsarts met de bedrijfsarts of arbodienst. Voor uitwisseling van gegevens tussen de arts van UWV en de bedrijfsarts is geen toestemming nodig van de werknemer. UWV neemt ook altijd contact op met de werknemer.

Uitspraak deskundigenoordeel

De uitspraak op het deskundigenoordeel komt binnen 2 tot 4 weken. De uitkomst van het deskundigenoordeel is niet bindend, maar deze wordt wel betrokken in de RIV-toets. Bezwaar maken op het deskundigenoordeel is niet mogelijk.

Kosten deskundigenoordeel

Aanvraag DO door werkgever (€ 400,-)
of
door werknemer (€ 100,-)

UWV geeft geen deskundigenoordeel in de volgende situaties:

  • Als de werkgever en werknemer het eens zijn over de geschiktheid van het werk (wel als beiden het eens zijn over re-integratie-inspanningen!)
  • Als de werknemer niet wil meewerken aan (medisch) onderzoek
  • Bij een werknemer met een Ziektewet-uitkering van UWV: vragen over geschiktheid eigen werk (want dat is al beoordeeld bij aanvraag ziektewet)

Folder UWV

Elke situatie wordt maar één keer beoordeeld

UWV geeft over elke situatie maar één keer een deskundigenoordeel. Er kan alleen een tweede deskundigenoordeel worden aangevraagd als het om een andere situatie gaat. Bijvoorbeeld een ander soort deskundigenoordeel of als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn.