Dan heeft u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.  Gekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. In het 1e jaar bij de huidige werkgever en in het 2e jaar moet gezocht worden naar een baan bij een andere werkgever. Fith adviseert en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. Wij weten wat werkt!