Heeft u een zieke medewerker?

Dan heeft u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. De richtlijnen voor re-integratie in het 1e en 2e ziektejaar zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Doel hiervan is het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. Gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Bij een 1e spoortraject gebeurt dit bij de huidige werkgever en bij een 2e spoortraject wordt gezocht naar een baan bij een andere werkgever. Fith adviseert en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. Intensief, individueel en op basis van maatwerk.