Social Return On Investment

Veel overheidsopdrachten kennen een Social Return On Investment (SROI) verplichting voor de gegunde leverancier. Deze verplichting betekent doorgaans dat de leverancier een minimaal percentage (vaak 5% of meer) van de opdrachtwaarde, of de bij de opdracht behorende loonsom, moet besteden aan het inzetten van ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Op straffe van een boete als de leverancier dit nalaat.

Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij gaan om arbeids-, stage-, of leerwerkplekken. Om de voordelen van Social Return optimaal te benutten is er maatwerk nodig. Wij kunnen uw Social Return paragraaf schrijven, maar ook de gehele Social Return verplichting overnemen. Denk daarbij aan werving en selectie, loonkosten, administratie, begeleiding en monitoring.

Graag staan we u met onze jarenlange ervaring terzijde bij het formuleren van het juiste aanbod en helpen we u in de uitvoeringsfase, nadat de opdracht aan uw organisatie is gegund.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.