Mensen met een arbeidsbeperking

De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De Participatiewet en Quotumwet schrijven voor dat het bedrijfsleven en de overheid samen tot 2026 minstens 125 duizend banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Heeft u vragen hieromtrent? Bel ons dan gerust. Wij kunnen u adviseren én helpen u graag bij de werving en selectie van medewerkers die onder de wet vallen.

Neem voor meer informatie contact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.