Nieuwe initiatieven

De situatie op de arbeidsmarkt verandert voortdurend. Qua eisen die aan mensen gesteld worden, maar ook qua vorm waarin men met elkaar wenst samen te werken. Om op deze veranderingen in te spelen, of er zelfs op vooruit te lopen, onderneemt Fith nieuwe initiatieven en onderzoekt zij nieuwe mogelijkheden. Twee voorbeelden daarvan zijn Fithflex en Flincl.


FithflexFithflex

De roep om flexibiliteit vanuit de arbeidsmarkt groeit. Mede ingegeven door de noodzaak om in steeds wisselende omstandigheden concurrerend en aantrekkelijk te blijven, is het van belang dat werkgevers en werknemers met elkaar meebewegen. Dit vertaalt zich onder andere in het feit dat 95% van de contracten die momenteel gesloten worden flexcontracten betreft, variërend van 0-uren contracten tot tijdelijke contracten.

Onderneem sociaal

Voor veel van de werkzoekenden die Fith begeleidt is het vinden en behouden van werk niet vanzelfsprekend. Zij krijgen ook maar moeilijk voet aan de grond in de wereld van de flexibele arbeid. Juist voor deze werkzoekenden is Fith in januari 2015 haar eigen flexbedrijf gestart, Fithflex genaamd. Inschakeling van flexwerkers via Fithflex biedt u als werkgever, naast goede werknemers, een ander belangrijk voordeel. U toont uw stakeholders dat u, onder andere, vanuit maatschappelijke betrokkenheid onderneemt. En opdrachtgevers, die social return eisen stellen, komt u tegemoet.

Bundeling expertise

Binnen Fithflex komen verschillende expertises van ons bedrijf samen. Fithflex biedt de werkgever/inlener de mogelijkheid om goede werknemers, in het belang van de organisatie, op een flexibele wijze in te schakelen. Alle betrokkenen kunnen daarbij rekenen op de zeer professionele begeleiding van ons Fith-netwerk van senior adviseurs, die met kennis van zaken en empatisch vermogen ten aanzien van mogelijkheden en belangen hun werk doen.

Ga voor meer informatie naar www.fithflex.nl of neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgeprekcontact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.


Flincl

Flincl

Eén van de groepen die in Nederland structureel aan de zijlijn staat, is de groep mensen met een informatie-verwerkingsstoornis, zoals een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS). Deze groep is in Nederland ca. 200.000 mensen groot. Slechts 18% hiervan werkt. 60% valt in het reguliere vervolgonderwijs (vaak MBO) uit. Vanuit menselijk oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt dat we met een vergrijzende bevolking straks alle arbeidspotentieel in Nederland moeten benutten, zijn dit verontrustende cijfers.

Bijzondere interesse en capaciteit

In de praktijk blijkt dat een deel van de mensen met een informatieverwerkingsstoornis een bijzondere interesse in ICT heeft (ongeveer 15%). U moet dan bijvoorbeeld denken aan het digitaliseren van documenten en het testen en ontwikkelen van software. Onderzoek van de Harvard universiteit (Specialisterne: Sense and Details, Harvard Business School, Robert D. Austin, Jonathan Wareham, Javier Busquets, 14 febr. 2008) heeft uitgewezen dat mensen met autisme betere softwaretesters zijn dan mensen zonder deze stoornis. Zij zijn vaak beter dan de gemiddelde ICT-er in staat om geconcentreerd, gestructureerd en zeer gedetailleerd aan een ICT-opdracht te werken.

Eigen opleiding en ICT-bedrijf

Bovenstaande heeft Fith doen besluiten om per 1 januari 2012 een eigen opleiding en ICT-bedrijf voor mensen met een vorm van autisme te starten. Gestart onder de naam ATC4ICT, later Flincl, is het bedrijf eind 2015 overgedragen aan Technobility in Tilburg, die softwaretesten met behulp van ASS-ers tot zijn core-business rekent.