Bedrijfsmaatschappelijke coaching

Heeft u een werknemer in dienst die niet volledig productief is of regelmatig korte periodes verzuimt? Op zo’n moment is er nog geen sprake van echt verzuim, maar het is wel mogelijk dat het gedrag van deze werknemer kan leiden tot langdurig uitval.

Mogelijke redenen verzuim

Er spelen veelal allerlei zaken (op de werkvloer en in de privésfeer) waardoor uw werknemers kans lopen (langdurig) uit te vallen. Dit kan te maken hebben met de werksfeer, maar er kunnen ook (dreigende) financiële problemen, gezinsproblemen of verslavingsproblemen (e.a.) spelen. Ter voorkoming van (langdurig) verzuim doet u er goed aan de vinger aan de pols te houden bij uw werknemers. In verband met de privacy van uw werknemers is uw ruimte om deze zaken boven tafel te halen en mee te helpen oplossen beperkt.

Gericht zoeken naar oplossingen

Graag zijn wij de partij die als onafhankelijk vertrouwenspersoon uw werknemers helpt zaken in beeld te brengen en aan te pakken c.q. op te lossen. De adviseurs van Fith kunnen ondersteunen aan de hand van gesprekken om langdurig uitval te voorkomen en het korte verzuim terug te dringen. Door de oorzaak en achtergrond boven water te krijgen bij uw werknemer kan samen met de adviseur gezocht worden naar oplossingen.

Praktische begeleiding

Door middel van praktische begeleiding en goed te luisteren naar u en uw werknemer krijgt de adviseur goed zicht op zijn/haar situatie. Samen wordt gewerkt aan bijvoorbeeld het inzicht geven in en bewustwording van het eigen verzuimgedrag van de werknemer, het aanpassen/aanvullen van het verzuimprotocol, het aanbrengen van ritme voor de werknemer of coaching op bepaalde vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie waardoor uw werknemer beter kan voldoen aan de verwachtingen op werk. Aan de hand van inzicht in eigen handelen, wordt uw werknemer gecoacht om zo min mogelijk te verzuimen.

Verschillende vraagstukken

Tevens kan het zijn dat u andere vraagstukken heeft waar u graag bij ondersteund wil worden. Denk hierbij aan ondersteuning bij loopbaanontwikkeling, acceptatie van het ziekteproces van de werknemer, het aanvragen van een vervroegde WIA bij het UWV en de coaching van de zieke werknemer daarbij.

We denken graag mee

Heeft u een werknemer die extra ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren en weet u niet goed hoe u de spiraal kunt doorbreken? Wij denken graag met u mee. Aan de hand van een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u en/of uw werknemer kunnen we de situatie in kaart brengen en bepalen wat er nodig is wat betreft coaching. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een coachingstraject van uw werknemer.
In het kader van het inzichtelijk maken van het huidige verzuim binnen uw bedrijf en het waar mogelijk terugdringen van verzuim bieden we naast een coachingstraject ook jaarlijkse preventiegesprekken met uw werknemers aan.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel of mail ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-0074410 en via info@fith.nl.
Of vult u het contactformulier in dan nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op.