Maatwerk naar werk

Als u langdurig ziek bent, volgt na 2 jaar ziekte vaak een WIA-keuring bij het UWV. Heeft u recht op een WIA-uitkering en is uw werkgever eigen risicodrager? (dit kunt u zelf of kunnen wij voor u navragen). Dan heeft uw werkgever de verplichting u te helpen bij het vinden van ander werk. Fith kan u en uw werkgever daarbij helpen, door inzet van een zogenaamd WGA-traject of 3e spoor re-integratie.

3e spoor re-integratie

Een WGA-traject bij Fith is maatwerk. Als u wilt, kunt u kosteloos en vrijblijvend kennis met ons maken. Als de vrijblijvende kennismaking over en weer positief is, dan wordt een trajectaanpak opgesteld, waarin de kortste weg naar werk wordt beschreven. U krijgt tijdens uw traject persoonlijke en intensieve één-op-één begeleiding van een ervaren senior adviseur.

Ondersteuning

Om uw kansen op werk te vergroten besteden we, wanneer dat nodig is, ook aandacht aan ondersteunende activiteiten. Dat kan door het in kaart brengen van uw competenties en de inzet van scholing en training. Als u daar baat bij heeft dan besteden we ook aandacht aan uw presentatievaardigheden, werknemersvaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen.

Samen solliciteren

Vervolgens zetten we concrete stappen richting de arbeidsmarkt, passend bij uw situatie. Tijdens deze fase van het traject solliciteren we samen met u uitgebreid op gevonden vacatures. We besteden aandacht aan uw eigen en het relevante deel van ons werkgeversnetwerk, het effectief inzetten van social media bij solliciteren, andere vindplaatsen van werk, het schrijven van een goede brief en CV en het concreet voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken. De senior adviseur zal u helpen en adviseren waar nodig.

Werk behouden

Op het moment dat u werk gevonden heeft, biedt Fith u, in overleg met u en uw werkgever, nazorg. Met het doel het werk dat gevonden is eventueel in uren uit te breiden en te behouden, uiteraard rekening houdend met uw mogelijkheden. De intensiteit en inhoud van de begeleiding stemmen we af op uw behoefte.

Als u Fith inschakelt als WGA-partner kunt u rekenen op:

  • Kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Intensieve, individuele begeleiding door een vaste adviseur
  • Senior adviseurs met veel werk- en levenservaring
  • Een groot werkgeversnetwerk
  • Een traject op maat
  • Gerichte jobhunting

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.