Eigen risicodrager

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? En valt uw werknemer onder de WGA-regeling? Dan bent u na einde WIA wachttijd nog tien jaar verantwoordelijk voor zijn of haar 3e spoor re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Fith neemt voor u de begeleiding van de (ex) werknemers met een WIA uitkering over en borgt dat alle verplichtingen worden nagekomen. Hierdoor worden de WGA kosten en risico’s beperkt.

3e spoor re-integratie

Als uw werknemer langdurig ziek blijft, volgt na 2 jaar ziekte vaak een WIA-keuring bij het UWV. Wanneer blijkt dat uw werknemer nog benutbare mogelijkheden heeft (35 tot 80% arbeidsongeschikt), dan blijft u als eigen risicodrager tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (oud-) werknemer.
Voor een zogenaamd WGA- of 3e spoor re-integratietraject kunt u dan rechtstreeks contact opnemen met Fith. Als u dit eigen risico heeft afgedekt via een verzekering bij een verzuimverzekeraar, dan kan de verzekeraar een re-integratietraject inkopen bij Fith.

WGA-traject is maatwerk

Als u wilt kunt u kosteloos en vrijblijvend kennis met ons maken. Wanneer dit vrijblijvende kennismakingsgesprek over en weer goed bevalt en u kiest voor ons, dan wordt er door een senior adviseur van Fith een trajectaanpak opgesteld. Hierin wordt de kortste weg naar werk voor uw (oud-)werknemer beschreven. De begeleiding van onze adviseurs tijdens het gehele traject is persoonlijk en intensief.

Scholing en training

Om de oud-werknemer beter te positioneren richting arbeidsmarkt kan aanbodversterking nodig zijn. Dat kan door het in kaart brengen van competenties en de eventuele inzet van scholing en training. Ook besteden we tijdens de aanbodversterkende fase aandacht aan presentatievaardigheden, werknemersvaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Concrete stappen

De daarop volgende fase is de bemiddelingsfase. Hierin zetten we concrete stappen richting de arbeidsmarkt. We brengen het eigen netwerk van de oud-werknemer en het relevante deel van ons werkgeversnetwerk in kaart, staan uitgebreid stil bij het gebruik van social media bij het solliciteren en bespreken andere vindplaatsen van werk. Vervolgens wordt er concreet naar werk gesolliciteerd en worden (sollicitatie)gesprekken voorbereid en geoefend. Het belangrijkste onderdeel van deze fase zijn de concrete sollicitaties en gesprekken. Deze worden zorgvuldig gedocumenteerd.

Fithflex: passende vacatures

Fith heeft een zusterbedrijf, Fithflex genaamd. Fithflex haalt werk op bij werkgevers en stelt dat primair beschikbaar voor kandidaten die door Fith worden begeleid. Waar het vertrekpunt bij Fith de behoefte van de werkzoekende is, is dit bij Fithflex de behoefte van de werkgever. Wellicht heeft Fithflex werk beschikbaar dat bij de situatie van uw (oud) werknemer past.

Actieve nazorg

Bij plaatsing op werk biedt Fith, in overleg met u, nazorg. Actief, voor zowel de werknemer als de nieuwe werkgever. Met het doel het gevonden werk eventueel in uren uit te breiden en duurzaam te behouden. De intensiteit en inhoud van de nazorg stemmen we af op de behoefte van u en uw oud-werknemer.

Als u Fith inschakelt als WGA-partner kunt u rekenen op:

  • Kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Intensieve, individuele begeleiding door een vaste adviseur
  • Senior adviseurs met veel werk- en levenservaring
  • Een groot werkgeversnetwerk
  • Een traject op maat
  • Gerichte jobhunting
  • Flexibele oplossingen (www.fithflex.nl)

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.