Wat is een loonsanctie?

Als een werknemer ziek wordt, dan is de werkgever 2 jaar (WIA wachttijd) lang verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en voor de re-integratie van de werknemer.

Beoordeling van het re-integratieverslag door het UWV

Aan het einde van die periode kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Bij de WIA-aanvraag beoordeelt UWV of de werkgever heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). UWV kijkt of de werkgever er (aantoonbaar) alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Bij onvoldoende inspanningen legt UWV een loonsanctie op

Het is belangrijk dat het dossier, re-integratieverslag (RIV) genoemd, compleet en inhoudelijk volledig is. In situaties waarbij UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV-toets) tot de conclusie komt dat er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn ondernomen, zonder dat hiervoor een deugdelijke grond bestaat, legt UWV een loonsanctie op. De loonsanctie wordt opgelegd voor de periode van 52 weken, wat betekent dat de werkgever een jaar het loon van de werknemer moet doorbetalen en dat ontslag in die periode niet mogelijk is.

De werkgever kan bekorting van de loonsanctie aanvragen

Doel van de loonsanctie is dat de werkgever alsnog de nodige re-integratie-inspanningen verricht. De sanctie beoogt herstel van wat eerder nagelaten is. De werkgever krijgt in dat jaar nog de mogelijkheid om de door UWV aangegeven tekortkomingen te herstellen. Zodra de werkgever denkt dat de tekortkomingen zijn hersteld, kan hij een bekorting van de loonsanctie aanvragen. De feitelijke duur van de loonsanctie is daarom afhankelijk van de periode die de werkgever nodig heeft om de tekortkomingen te herstellen.

Bij een sanctie wordt de behandeling van de WIA-aanvraag opgeschort. De claimbeoordeling (keuring) van de werknemer vindt pas plaats als de loonsanctieperiode is opgeheven.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over loonsancties of de mogelijkheden die we bieden op het gebied van 2e spoortrajecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.