Ondersteuning bij 1e spoor & 2e spoor

Wanneer u door ziekte langdurig thuis komt te zitten, bent u volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om mee te werken aan uw re-integratie via een 1e of 2e spoor traject. Inschakeling van deskundige ondersteuning is hierbij zeer aan te bevelen. Wij werken samen met u aan een nieuwe, passende functie.

Kunt u door ziekte uw huidige werk niet meer uitvoeren? Een buitengewoon vervelende en onzekere situatie, waarin wij met onze deskundigheid en ervaring wellicht het verschil voor u kunnen maken. Uitgangspunt is dat we samen met u werk vinden dat past bij uw situatie. Bij uw huidige werkgever of wellicht bij een andere. Wie weet zelfs in een ander beroep. We onderzoeken samen met u de mogelijkheden die het beste bij uw situatie passen. Rekening houdend met uw mogelijkheden en onmogelijkheden.

Re-integratie 1e spoor

Tijdens het 1e spoor traject begeleiden wij u met de re-integratie bij uw huidige werkgever. Samen zoeken we naar een duurzame oplossing. Hierbij wordt gekeken naar bestaande mogelijkheden, maar ook naar het vormen of creëren van een nieuwe, passende functie bij uw situatie.

Re-integratie 2e spoor

In het 2e spoor traject zoeken we samen met u naar werk bij een andere werkgever. Onze adviseurs hebben zeer veel ervaring met het begeleiden naar werk, dat om verschillende redenen lastig te vinden kan zijn. De praktijk wijst uit dat ondersteuning en coaching door een senior adviseur met een schat aan werk- en levenservaring en een uitgebreid netwerk hierbij het verschil kan maken.
U kunt erop rekenen dat onze adviseurs u tijdens het traject intensief en persoonlijk zullen begeleiden. In de praktijk lopen het 1e en 2e spoor re-integratie vaak parallel aan elkaar.

Ondersteuning sollicitatie

Tijdens de begeleiding bieden we, afhankelijk van uw persoonlijke behoefte, ondersteuning bij het maken van een goed (digitaal) CV, het schrijven van sollicitatiebrieven, het gericht zoeken naar passende functies en het voorbereiden en voeren van de sollicitatiegesprekken zelf.

Oriëntatie arbeidsmarkt

Ter oriëntatie op de arbeidsmarkt en mogelijke passende beroepen biedt Fith verschillende soorten testen aan. Ook kunnen snuffelstages en proefplaatsingen worden ingezet. En als u een korte kwalificerende opleiding nodig heeft om elders werk te kunnen aanvaarden, dan gaan we daarover in gesprek met uw werkgever. Vervolgens zetten we concrete stappen richting de arbeidsmarkt. We brengen het eigen netwerk en het relevante deel van ons werkgeversnetwerk in kaart, staan uitgebreid stil bij het gebruik van social media bij het solliciteren en bespreken andere vindplaatsen van werk.

Als u Fith inschakelt voor uw begeleiding in uw 1e en/of 2e spoortraject kunt u rekenen op:

  • Een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Senior adviseurs met veel werk- en levenservaring
  • Intensieve, individuele begeleiding door zo’n senior adviseur
  • Een groot werkgeversnetwerk
  • Een traject op maat
  • Gerichte jobhunting

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.