Advisering bij re-integratie 1e spoor & 2e spoor

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever verplicht om een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie. Fith adviseert en helpt u bij de uitvoering.
Is een van uw werknemers al langere tijd ziek? Dat is een zeer vervelende situatie voor alle betrokken partijen. Als werkgever wordt u geacht uw zieke werknemer te helpen bij het vinden van ander werk. Dat kan intern (re-integratie 1e spoor) dan wel extern (re-integratie 2e spoor). In de praktijk lopen het 1e spoor traject en 2e spoor traject vaak parallel aan elkaar.

Advies op maat

Er is niet maar één weg die leidt naar succes. Iedere situatie is anders. Neem gerust contact met ons op, dan bespreken we de situatie en adviseren wij u op maat. Zodat u weet waar u staat en wat u kunt doen om tot succes te komen.

Passend werk

Met onze ervaring en expertise begeleiden we uw werknemer in opdracht van u bij het vinden van passend werk. We zorgen er samen voor dat er voldoende activiteiten in het kader van re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor worden ondernomen. Ook onderzoeken we of er nog aanvullende eisen van het UWV te verwachten zijn. Met het doel werk te vinden, maar ook om een loonsanctie te voorkomen.

Re-integratie 1e spoor

Tijdens re-integratie 1e spoor begeleidt de adviseur u en uw werknemer bij de re- integratie binnen uw eigen organisatie. Samen zoeken we naar een duurzame oplossing. Hierbij wordt gekeken naar bestaande en nieuwe mogelijkheden in uw organisatie, onder ander aan de hand van jobcarving/jobassembling . Uiteraard volgen we de instructies van het UWV hieromtrent.

Re-integratie 2e spoor

Tijdens het 2e spoor traject begeleidt de adviseur uw werknemer bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. We brengen de competenties van de werknemer en passende beroepsrichtingen in kaart en zoeken intensief naar werk dat daarbij past. Fith biedt daarbij de mogelijkheid om uw werknemer via een detacheringsconstructie te plaatsen bij een andere werkgever. Met de bedoeling dit over te laten gaan in een dienstverband bij de inlenende werkgever na deze periode.

Hulp bij loonsancties

Fith wordt veel geraadpleegd als adviseur in loonsanctiedossiers. Het UWV is de afgelopen jaren steeds kritischer geworden bij de beoordeling van het WIA-dossier na 2 jaar ziekte. Fith kent het toetsingskader van het UWV en weet waarop het UWV beoordeelt. Na bestudering van het dossier kan Fith, in overleg met de werkgever, een concreet actieplan opstellen. Indien de situatie hierom vraagt, kan Fith u terzijde staan bij het opstellen van bezwaarschriften en bekortingsverzoeken.

Als u Fith inschakelt voor de advisering aangaande en/of uitvoering 1e en/of 2e spoortrajecten bij uw bedrijf kunt u rekenen op:

  • Een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Een ervaren en zeer deskundige partner
  • Senior adviseurs met veel werk- en levenservaring
  • Intensieve, individuele begeleiding door zo’n senior adviseur
  • Een groot werkgeversnetwerk
  • Een traject op maat
  • Gerichte jobhunting
  • Flexibele oplossingen (www.fithflex.nl)

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.