Partner bij verzuim

Als u vragen heeft met betrekking tot een verzuimdossier (1e spoor traject en 2e spoor traject) van u of uw klanten, of de behandeling van loonsancties die zijn opgelegd, dan bent u voor advies en uitvoering bij ons aan het juiste adres. Veel van de kandidaten die Fith begeleidt en bemiddelt komen bij Fith terecht op verwijzing van een intermediair. Intermediairs waarmee Fith nauw samenwerkt zijn verzekeraars, volmachten, HR bureaus, arbodiensten, outplacementbureaus en arbeidsjuristen. Ieder met zijn eigen specialisme in dezelfde customer journey, waardoor samenwerken voor de klant veel voordeel op kan leveren.

Provider / samenwerkingspartner

U bent verzekeraar op het gebied van verzuim en/of WGA. Op het moment dat de werkgever die bij u verzekerd is zich meldt omdat een van de werknemers langdurig ziek is, dan neemt u de loondoorbetaling over. U heeft er, net als de werkgever en zieke werknemer zelf, dan groot belang bij dat de zieke werknemer zo snel mogelijk herstelt en weer aan het werk gaat. Allereerst vanuit menselijk perspectief, maar zeker ook vanuit het bedrijfsbelang om de schadelast te beperken.
Onderdeel van de verzekering kan zijn dat u de werkgever hulp biedt bij de re-integratie van de betreffende medewerker. Op de eigen werkplek of een aangepaste werkplek bij de huidige werkgever, het zogenaamde 1e spoor traject. Dan wel bij een andere werkgever, het 2e spoor traject, als in het 1e ziektejaar blijkt dat er geen terugkeermogelijkheden bij de huidige werkgever zijn, of als na 1 jaar ziekte bij de eerstejaarsevaluatie blijkt dat er bij de huidige werkgever onvoldoende mogelijkheden zijn om terug te keren.

Uitgebreide ervaring

Deels biedt u de inhoudelijke ondersteuning wellicht zelf, bijvoorbeeld als het om het casemanagement gaat, en deels doet u dit wellicht met samenwerkingspartners, zogenaamde providers. Fith is gepokt en gemazeld als provider / samenwerkingspartner van verzekeraars op het verzuim- en WGA-dossier. Aarzel dus niet om contact met ons te zoeken over deze onderwerpen. Graag gaan we het gesprek met u aan en bespreken we de mogelijkheden om in samenwerking tot meer succes te komen.

Als u Fith inschakelt op uw verzuim- en/of WGA-dossier voor uzelf of uw verzekerden dan kunt u rekenen op:

  • Schadelastbeperking
  • Een resultaatgerichte specialist die uw dienstverlening aan klanten helpt verbreden en versterken
  • Een zeer ervaren en succesvolle samenwerkingspartner die, met kennis van zaken en respect voor verhoudingen, u of uw klant concreet verder helpt
  • Flexibele en creatieve oplossingen, die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de huidige arbeidsmarkt en de doelgroep
  • Een team van 12 gespecialiseerde vaste medewerkers die u met raad en daad terzijde staan
  • Een landelijk dekkend uitvoeringsnetwerk van 130 senior adviseurs, met kennis van zaken, veel werk- en levenservaring en een groot sociaal en zakelijk netwerk
  • Periodieke terugkoppeling en overleg aangaande de samenwerking

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek over samenwerken met en verwijzen naar Fith contact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.