Type loonsancties

Wanneer de werkgever van UWV te horen heeft gekregen dat er een loonsanctie is opgelegd, dan is de werkgever verplicht om (vooralsnog) 52 weken het loon van de werknemer door te betalen.

Twee typen loonsancties

De soort actie om een loonsanctie te bekorten, kan verschillen. Dit is namelijk afhankelijk van de soort loonsanctie die UWV heeft opgelegd. Er zijn twee type loonsanctie; een administratieve en een inhoudelijke loonsanctie.

Niet volledig re-integratieverslag zorgt voor administratieve loonsanctie

Er is sprake van een administratieve loonsanctie als het re-integratieverslag niet compleet is aangeleverd. Het UWV zal de werkgever melden wat ontbreekt. Als de werkgever de ontbrekende gegevens alsnog kan aanleveren, kan de sanctie worden opgeheven.

Inhoudelijke loonsanctie bij gemiste re-integratiekansen

Lastiger te repareren zijn de inhoudelijke loonsancties: er zijn re-integratiekansen gemist. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Enkele veel voorkomende door UWV aangegeven redenen:

  • de bedrijfsarts heeft volgens het UWV de beperkingen van de werknemer verkeerd vastgesteld, waardoor onvoldoende of verkeerde re-integratieactiviteiten zijn ondernomen.
  • er is onvoldoende onderzoek gedaan naar mogelijkheden in het eerste spoor, waardoor er misschien mogelijkheden voor passend werk bij de eigen werkgever over het hoofd zijn gezien.
  • het 2e spoor is te laat ingezet, etc.

Combinatie van loonsancties

Tenslotte kunnen er ook nog meerdere redenen tegelijk of opeenvolgend zijn. Bijvoorbeeld: eerst wordt er een administratieve loonsanctie opgelegd, omdat de eerstejaarsevaluatie ontbreekt. Die levert de werkgever vervolgens alsnog aan. Probleem opgelost. Echter vervolgens blijkt hieruit dat het 1e spoor ten onrechte vroegtijdig is afgesloten. Dit is reden voor een inhoudelijke sanctie.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over loonsancties of de mogelijkheden die we bieden op het gebied van 2e spoortrajecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.