Rechten en plichten van een werknemer tijdens 2e spoor traject

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer tijdens een 2e spoor re-integratie traject? Een vraag die veel naar voren komt bij werkgevers tijdens een 2e spoor traject. Gelukkig biedt de Wet Verbetering Poortwachter voldoende antwoorden en aanknopingspunten. Laten we er eens nader naar kijken.

Verplichtingen van de werknemer

Hieronder staan de verplichtingen voor de werknemer:

  • De werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn eigen re-integratie
  • De werknemer stelt samen met de werkgever een plan van aanpak op
  • Iedere 6 weken bespreken werknemer en werkgever de voortgang
  • Mocht de werknemer langer dan 1 jaar ziek zijn dan worden er nieuwe re-integratiedoelen vastgesteld

Alle bovenstaande activiteiten worden vastgelegd in het re-integratiedossier.

Rechten van de werknemer

Naast de verplichtingen zijn er natuurlijk ook rechten voor de werknemer. Hieronder staan ze:

  • Werknemers hoeven alleen passend werk te accepteren
  • Als het re-integratietraject vastloopt kan de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen. Dit loopt via het UWV.

Doel 2e spoor re-integratie

Het doel van een 2e spoor traject is natuurlijk dat werknemer en werkgever een goede oplossing vinden. Een oplossing die ervoor zorgt dat de werknemer snel weer een passende baan heeft gevonden. Fith heeft, dankzij zijn landelijk netwerk van senior adviseurs, vele mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Onze senior adviseurs beschikken namelijk over een uitgebreid netwerk, veel levenservaring en ze hebben uiteraard oog en begrip verschillende belangen.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden die we bieden op het gebied van 2e spoor trajecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.