Waarom een 2e spoortraject mislukt

Vaak hoor je dat een 2e spoortraject is mislukt. Maar hoe komt dat nu? Er zijn verschillende factoren die eraan ten grondslag kunnen liggen.

Een 2e spoortraject goed uitvoeren kost veel tijd en is een intensief traject. Wanneer een werknemer ziek wordt dan is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer 104 weken door te betalen en tevens te voldoen aan de re-integratieverplichting, wat inhoudt dat de werkgever er alles aan moet doen om de werknemer aan het werk te helpen.

UWV beoordeelt of de werkgever heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen

Aan het eind van de periode van 104 weken van ziekte van de werknemer doet het UWV een uitspraak over het wel of niet voldoen van de re-integratieverplichtingen van de werkgever. Dit gebeurt door middel van beoordeling van het gehele re-integratiedossier, ook wel re-integratieverslag (RIV) genoemd. Wanneer het UWV stelt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan tijdens deze periode, dan wordt een loonsanctie voor 52 weken gegeven.

Redenen waarom het 2e spoor als onvoldoende wordt beoordeeld

Verschillende redenen kunnen door het UWV worden gegeven waarom het re-integratieverslag (RIV) niet voldoende is. Uit de praktijk blijkt dat de meest voorkomende redenen zijn:

  • De bedrijfsarts heeft volgens het UWV de beperkingen van de werknemer verkeerd vastgesteld, waardoor onvoldoende of verkeerde re-integratieactiviteiten zijn ondernomen
  • Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar mogelijkheden in het 1e spoor, waardoor er misschien mogelijkheden voor passend werk bij de eigen werkgever over het hoofd zijn gezien
  • Het 2e spoor is te laat ingezet. Vanaf het moment dat de bedrijfsarts stelt dat het 2e spoortraject opgestart dient te worden, heeft de werkgever maximaal 6 weken om een re-integratiebureau in te schakelen en het eerste contact te laten plaatsvinden. Het is goed om tijdig het 2e spoor te starten. Dit kan parallel aan het onderzoeken van de mogelijkheden in het 1e spoor. Dit wordt ook wel tweesporenbeleid benoemd.
  • Wanneer er een conflict is tussen werkgever en werknemer stelt het UWV dat niet alle kansen onderzocht kunnen worden. Bij een conflict is het van belang om tijdig te proberen het contact te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden die we bieden op het gebied van 2e spoortrajecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.