Tips ter voorkoming van een loonsanctie

De werkgever heeft flink wat verplichtingen waaraan hij moet voldoen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Zeker als het de eerste keer is dat een werkgever een zieke werknemer heeft, dan kan het onoverzichtelijk zijn waar de focus moet liggen. Hieronder geven we een aantal tips om een loonsanctie als houvast om te voorkomen dat een loonsanctie wordt opgelegd.

Negen tips om een loonsanctie te voorkomen

Hieronder staan 9 tips om als werkgever een loonsanctie te voorkomen:

  • 1: Zorg voor een goed en duidelijk verzuimbeleid binnen het bedrijf. Zorg ervoor dat de werknemers goed op de hoogte zijn van dit beleid, zodat ze weten waar ze aan toe zijn bij ziekmelding.
  • 2: Hou vanaf datum ziekmelding intensief contact met de werknemer (in ieder geval 6-wekelijkse evaluaties) en start direct met re-integratie inspanningen (als de situatie van de werknemer dit toelaat).
  • 3: Leg alle ondernomen activiteiten en afspraken tijdens de gehele periode van 2 jaar goed vast en zorg voor een goede dossiervorming. UWV zal dit bij de WIA-aanvraag toetsen.
  • 4: De werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer, ook voor de inzet van deskundigen. Werk samen met ingeschakelde deskundigen (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, arbodienst, re-integratiebedrijf), maar houd controle op het hele proces en de stappen die gezet worden.
  • 5: Probeer de zieke werknemer betrokken te houden bij het bedrijf en haal hem of haar zo snel mogelijk naar het bedrijf, al is het maar voor een aantal uren per week. Hoe langer de werknemer thuis is, hoe moeilijker de terugkeer naar de werkplek is.
  • 6: Vraag tussentijds een deskundigenoordeel (DO) aan bij UWV (vaak na 1 jaar). UWV geeft tussentijds een oordeel over de inspanningen die gedaan zijn en zo krijgt de werkgever een idee of hij op de goede weg zit. De uitkomst van het DO wordt meegenomen bij de RIV-toets door UWV.
  • 7: Schakel op tijd een arbeidsdeskundige in die kan onderzoeken of werknemer kan terugkeren naar eigen werk of dat er ander passend werk is binnen het bedrijf.
  • 8: Zet een spoor 2 traject in zodra blijkt dat de werknemer niet kan terugkeren in het bedrijf (kan ook eerder dan na 1 jaar). Schakel hiervoor een gespecialiseerd re-integratiebedrijf in.
  • 9: Schakel een mediator in bij meningsverschillen of conflicten tussen werkgever en werknemer.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over loonsancties of de mogelijkheden die we bieden op het gebied van 2e spoortrajecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.