Wat kun je doen als een loonsanctie is opgelegd?

Wanneer UWV stelt dat de werkgever niet alle benodigde acties heeft ingezet om de werknemer weer aan het werk te helpen, kan UWV een loonsanctie opleggen. De sanctie wordt opgelegd voor 52 weken.

Bekorting op de loonsanctie aanvragen

Het is wel mogelijk bekorting van de loonsanctie aan te vragen. Dit is pas zinvol als de werkgever denkt dat de tekortkomingen zijn hersteld die UWV in de beschikking van de loonsanctie heeft benoemd. Het is belangrijk dat van de reparatieactiviteiten een verslag wordt gemaakt dat goed aansluit op deze door UWV benoemde tekortkomingen.

Beoordeling van de bekorting door UWV

Het bekortingsverzoek wordt op dezelfde manier beoordeeld als de re-integratieverslag (RIV) toets. Het re-integratieverslag is het gehele dossier over de re-integratie van de werknemer. UWV geeft binnen 3 weken een oordeel over de herstelactiviteiten. Als UWV van mening is dat de tekortkomingen zijn hersteld, dan wordt de sanctie -na 6 weken- opgeheven en wordt de werknemer opgeroepen voor de WIA-keuring.

Mogelijkheid tot bezwaar tegen opgelegde loonsanctie

Tevens is het voor de werkgever mogelijk om in bezwaar te gaan tegen de opgelegde loonsanctie binnen de bezwaartermijn van 6 weken. Uit de praktijk blijkt echter dat de bezwaarperiode vaak lang duurt.

Doet de werkgever niets of onvoldoende aan reparatie c.q. re-integratie, dan loopt de loondoorbetalingsverplichting door tot en met de 52e week.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over loonsancties of de mogelijkheden die we bieden op het gebied van 2e spoortrajecten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.