Wil de werkgever ontslag aanvragen voor zijn werknemer via de kantonrechter dan heeft hij bij de volgende redenen van ontslag een deskundigenoordeel van UWV nodig (in deze gevallen is het DO kosteloos):

  • Ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim (sinds 1 juli 2015)

Deskundigenoordeel vraag:
Kan de werkgever het veelvuldig ziekteverzuim van zijn werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van zijn werknemer wordt aangepast? Of door zijn werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

  • Ontslag wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie

Zonder het deskundigenoordeel neemt de kantonrechter de ontslagaanvraag niet in behandeling.

Andere situaties waarin vaak een deskundigenoordeel wordt aangevraagd (dossieropbouw):

  • Bezwaar werknemer tegen loonopschorting
  • Bewijsvoering werkgever bij loonopschorting

Deskundigenoordeel over arbeidsongeschiktheid bij arbeidsconflict kan ook (NIET over het conflict zelf!):
Soms meldt een werknemer zich ziek, omdat de arbeidsverhouding is verstoord. Er ontstaat dan vaak een meningsverschil: is de werknemer nu arbeidsongeschikt door ziekte of niet? In dat geval kan UWV een oordeel geven over de arbeidsongeschiktheid. Over het arbeidsconflict zelf geven ze geen oordeel.