Een deskundigenoordeel (DO) is een onafhankelijk oordeel voor situaties waarbij de werkgever en/of zieke werknemer vragen heeft over de re-integratie of als re-integratie stagneert of dreigt te stagneren. Het doel is om de re-integratie weer op gang te brengen en weer samen verder te kunnen. Een deskundigenoordeel (DO) kan zowel door werkgever als werknemer worden aangevraagd bij UWV.
Er wordt van de werkgever en werknemer verwacht dat zij in geval van vragen of bij verschillen van inzicht de re-integratie niet laten stagneren, maar door middel van het aanvragen van een DO de vicieuze cirkel doorbreken.

Wilt u een deskundigenoordeel inzetten? Hier kunt u meer lezen over: