Heeft u een zieke werknemer? Dat is heel vervelend. Wij kunnen u helpen bij het goed invullen van het 2e spoor. Maar er zijn voor u ook mogelijkheden om het ziekteverzuim van uw bedrijf goed te regelen. Weet u hoe u dat precies kunt doen? Hier vindt u 7 handige tips die u kunnen helpen bij het vormen van een goed verzuimbeleid en mogelijk het verzuim terug te dringen.

Zorg voor goed ziekteverzuimbeleid

Ziekteverzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Voor een goed ziekteverzuimbeleid is het van belang om werk te maken van preventie. Dat kunt u doen door samen met de preventiemedewerker een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Daarnaast maakt een verzuimprotocol onderdeel uit van een goed ziekteverzuimbeleid. Hierin staan duidelijke regels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst. Verder kunt u denken aan een goede registratie van verzuim en begeleiding bij re-integratie. Een arbodienst helpt u op dit gebied.

Let op de signalen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim lijkt soms te komen als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als u let op de signalen van ziekteverzuim. Als u die vroegtijdig herkent, kunt u samen met de werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen. Een werknemer in de gevarenzone vertoont bijvoorbeeld signalen van werkstress; is prikkelbaar, lijkt het overzicht kwijt te zijn, maakt geen uitgeslapen indruk of heeft moeite met concentreren. Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekteverzuim, maar kunnen wel betekenen dat er iets aan de hand is.

Maak het onderwerp bespreekbaar

Ziekteverzuim is voor veel werkgevers een heet hangijzer. Ze vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers, omdat het al snel de privésfeer raakt. Toch hoeft het bij de juiste aanpak geen probleem te zijn om ziekteverzuim ter sprake te brengen. Zo vinden werknemers het vaak fijn als de werkgever geïnteresseerd is in hoe het met ze gaat. U geeft blijk van deze interesse als u hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen. Geef daarbij ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer. Voorbeelden van vragen die u kunt stellen zijn: “zit je goed in je vel? Ik zie dat jij je de laatste tijd steeds vaker ziek meldt. Wat kunnen we daaraan doen? Heb jij het goed naar je zin op het werk?”

Bied voldoende regelmogelijkheden

Meer regelmogelijkheden op het werk kunnen zorgen voor minder ziekteverzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. Uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat bij werknemers die thuiswerken het ziekteverzuim ongeveer 0,5 procentpunt lager ligt dan bij werknemers die dat niet doen. Daarnaast kunt u de werknemers met behulp van zelf-roosteren bijvoorbeeld meer zeggenschap geven over hun werktijden. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verkleint u de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

Investeer in opleidingen

Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor uw personeel. Zo blijkt uit het Ken- en Stuurgetallenonderzoek van adviesbureau Berenschot dat een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim. Het maakt daarbij niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd is van het personeelsbestand. Mogelijk heeft dit te maken met de waardering die uitgesproken wordt als u medewerkers een opleiding laat volgen. Daarnaast raken ze hierdoor niet achterop in hun professionele ontwikkeling, zodat ze beter (en met minder frustratie) hun werk kunnen doen.

Werk samen met andere partijen

Kleine bedrijven hebben vaak minder (financiële) middelen voor preventie. U kunt ervoor kiezen om de handen ineen te slaan met andere partijen. Zo kunt u samen met bedrijven uit de buurt werken aan gezonde en vitale werknemers. Bijvoorbeeld door een bedrijventoernooi te organiseren of het personeel gezamenlijk een voordelig sportschoolabonnement aan te bieden. Daarnaast kan uw verzuimverzekeraar toegang bieden tot een (betaald) preventief medisch onderzoek. Dit houdt in dat medewerkers de beschikking hebben over een periodieke gezondheidscheck.

Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Bij ziekteverzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Aan de ene kant dient u als werkgever voldoende rekening te houden met een zieke werknemer. Andersom mag u van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken moet nakomen, ook als het om ziekteverzuim gaat. Jullie hebben immers een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met uw werknemer kunt u wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra administratie, organisatie en kosten. U wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Maar daar komt veel bij kijken. Een verzuimverzekering kunt u helpen bij de aanpak van verzuim. Wilt u graag meer weten over het regelen van uw ziekteverzuim? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.