Heeft u een langdurig zieke medewerker?

Dan heeft u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.  Gekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. In het 1e jaar bij de huidige werkgever en in het 2e jaar moet tevens gezocht worden naar een baan bij een andere werkgever. Fith adviseert en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. Wij weten wat werkt!

Rechten en verplichtingen van een werknemer tijdens 2e spoortraject

Veel werkgevers en werknemers vragen zich vaak af wat de rechten en verplichtingen tijdens een re-integratie 2e spoortraject zijn. Bekijk alle rechten en verplichtingen van een werknemer tijdens een 2e spoortraject.

Tips ter voorkoming van een loonsanctie

Als werkgever heeft u flink wat verplichtingen waaraan u dient te voldoen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Het is van belang om het dossier van uw zieke werknemer volledig te maken. Wanneer het dossier niet volledig is, kan een loonsanctie op de loer liggen. Hoe zorg je ervoor dat je geen loonsanctie opgelegd krijgt? Wij leggen het graag uit.

Type loonsancties

Er zijn 2 type loonsancties die door het UWV opgelegd kunnen worden. De administratieve loonsanctie en de inhoudelijke loonsanctie. We leggen u graag uit wat de verschillen zijn. Lees hier meer over de verschillende type loonsancties. En mochten er vragen zijn dan kunt u ons altijd bellen.

Loonsanctie opgelegd?

Als het UWV van mening is dat de werkgever niet alle benodigde acties heeft ondernomen om de werknemer weer aan het werk te helpen dan kan er een loonsanctie opgelegd worden. Is dit bij u het geval en wilt u weten wat u nu kunt doen? Wij leggen uit wat u kunt doen als werkgever als er een loonsanctie opgelegd is.

Mislukt re-integratie 2e spoortraject

Het komt wel eens voor dat een 2e spoortraject mislukt. Daar is niemand bij gebaat. Wij leggen u graag uit in welke situaties dit kan gebeuren. We geven daarbij inzicht in de situatie vanuit verschillende perspectieven.

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is niet iets waar u zich dagelijks mee bezig houdt. Maar als u er onverhoopt toch mee te maken krijgt, dan is enige houvast wel fijn.  Het stappenplan van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wanneer doorloopt u een goed 2e spoortraject?

Doorloopt u een 2e spoortraject? Dan komt er veel op u af. Wanneer weet u of het traject goed verloopt? Wij leggen graag uit welke zaken aandacht verdienen tijdens een succesvol 2e spoortraject. En mocht u vragen hebben of willen informeren naar de mogelijkheden die wij u bieden dan staan we voor u klaar.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is in 2002 ingesteld. Maar wat houdt deze wet nu precies in? En waarom is deze wet in het leven geroepen? En wat zijn rechten en plichten voor zowel werkgever en werknemer? Wij geven graag inzicht in de WVP.

Bedrijfsarts en 2e spoortraject

Wat is de rol van de bedrijfsarts tijdens een 2e spoortraject? Wanneer dient deze ingeschakeld te worden? En wie dient het initiatief te nemen om deze in te schakelen? Wij leggen het u graag uit.

Rechten en plichten van een werkgever tijdens een 2e spoortraject?

Veel werkgevers vragen zich af wat hun rechten en plichten zijn tijdens een 2e spoortraject? De Wet Verbetering Poortwachter biedt voldoende aanknopingspunten. Lees hier meer over de rechten en plichten tijdens een 2e spoortraject?

Deskundigenoordeel tijdens 2e spoortraject

Tijdens het 2e spoortraject is het mogelijk om bij het UWV een deskundigenoordeel (DO) aan te vragen. Wilt u weten in welke gevallen u een deskundigenoordeel kunt aanvragen of hoe dat proces in zijn werk gaat? Lees hier meer over het deskundigenoordeel.