Samen naar een duurzame samenleving

Bewegingen en begrippen als ‘MVO’, ‘Sustainability’, ‘Creating Shared Value’ zijn actueel en staan steeds centraler in beleid. Iedereen hanteert een eigen definitie, maar alle definities hebben één ding gemeen: samen toewerken naar een duurzame samenleving. Dit leidt tot veel positieve veranderingen bij consumenten, bedrijven en overheden.

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen economische en sociale belangen. Ook sociaal- en inclusief ondernemen maken daar onderdeel van uit. Overal starten nieuwe initiatieven, verbonden aan een kennisinstelling, bedrijf of instantie. Fith opereert in het hart hiervan.

Inclusief ondernemen

Een inclusief ondernemer heeft de vurige wens om, gekoppeld aan het bedrijfsbelang, zijn of haar werknemers een afspiegeling van onze samenleving te laten zijn. In de overtuiging dat dit de naam en de resultaten van de onderneming ten goede komt en men daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving als geheel en voor individuen in het bijzonder kan leveren.

Veel meer dan een besluit

Een inclusieve ondernemer hangt niet van idealen aan elkaar, maar is een realist. Hij of zij erkent en onderkent de verschillende belangen en emoties binnen de onderneming en is in staat de mensen in de organisatie te enthousiasmeren voor zijn of haar plannen. Het creëren en behouden van draagvlak is een voorwaarde voor het laten slagen van een inclusieve onderneming. Hoewel de verschillen tussen mensen de organisatie verrijken en uiteindelijk verder brengen, vergt het bij elkaar brengen en houden van mensen die (op het eerste gezicht) van elkaar verschillen, veel meer dan het nemen van het besluit om het te gaan doen. Dit vraagt tijd, energie en doorzettingsvermogen van de gehele organisatie. Het resultaat is het waard.

Concretiseren van de inclusieve onderneming

Op het moment dat de ondernemer en de organisatie de ambitie om inclusief te ondernemen omarmen, kan er concreet over de inhoud van het beschikbare werk, de huidige organisatie daarvan, de bijbehorende werkprocessen en de vereiste competenties gesproken worden. En kunnen de mogelijkheden besproken en onderzocht worden om het werk eventueel anders in te richten, zodat nieuwe talenten een kans krijgen om hun steentje bij te dragen en het bedrijf te verrijken. Rekening houdend met behoeften en mogelijkheden van de zittende collega’s.

Werven en selecteren van de juiste mensen

Op basis van het verkregen beeld van het beschikbare werk, het bedrijf en de collega’s moeten de nieuwe collega’s worden geworven en geselecteerd. Dit is een arbeidsintensief proces, dat begint bij het vertalen van het beschikbare werk in competenties en het omzetten naar een wervingstekst, het uitzetten van een wervingscampagne, het aanhaken van instanties waar de betreffende kandidaten mogelijk in bestand zitten, het organiseren van informatiemiddagen voor belangstellenden, het spreken van geïnteresseerde kandidaten, het voorstellen van deze kandidaten bij de werkgever, het plaatsen van de geselecteerde kandidaat en het begeleiden van alle belanghebbenden na plaatsing. De expertise, het netwerk en ervaring van Fith kan dit proces versnellen én versterken. Graag praten we met u over uw bedrijf en uw ambitie en staan we u met raad en daad terzijde.

Neem voor meer informatie of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op of bel tijdens kantooruren naar 088-0074410.