Co de Vries


Met veel plezier ben ik sinds 2014 werkzaam als re-integratie en loopbaan coach bij het re-integratiebureau Fith. Ik vind het belangrijk om mensen die aan de zijlijn zijn of dreigen te komen te staan, te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en in het vinden en behouden van (passend) werk. Het hebben van werk en eigen inkomen zie ik voor mijn cliënten van belang in het vinden en behouden van een volwaardige plek in de samenleving. Het hebben van betekenis in het leven en het zich verbinden aan onze samenleving.

Met een studie in de economische wetenschappen en later ook een masterstudie public governance en control, beide aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ben ik werkzaam geweest als auditor, financieel beleidsmedewerker, (concern)controller en financieel manager bij de overheid. Hierin kon ik mijn belangstelling, kennis en ervaring in het vakgebied publieke financiën en control, alsmede mijn maatschappelijke belangstelling, inzetten. De betrokkenheid in mijn werk uitte zich ook in mijn belangstelling en aandacht voor de ontwikkeling van de mens, team en organisatie.

Sinds 2013 ben ik dan ook zelfstandig adviseur en professioneel coach. Mijn werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het personal coachen, loopbaan en re-integratie coaching. Ik ben opgeleid als professioneel coach en lid van de NOBCO. In het coachen staat voor mij het ondersteunen van de cliënt in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling centraal. Essentieel is het om te beseffen dat dat elke cliënt een uniek mens is, met zijn of haar eigen en unieke potentieel, ongeacht de context en situatie waarin de cliënt zich bevindt.