Vacature senior adviseur (m/v)

  Fith is een arbeidsbemiddelingsbedrijf, opgericht in april 2000. Sinds die datum faciliteren onze vaste medewerkers een landelijk dekkend netwerk van meer dan 100 senior adviseurs. Fith werkt in opdracht van individuele werkzoekenden, individuele werkgevers, gemeenten, UWV en verzekeraars. Voor de regio’s Amsterdam, Utrecht, Limburg, Friesland, Zeeland en Eindhoven komen wij graag in contact met (VERVROEGD) GEPENSIONEERDE MANAGERS of OUD-ONDERNEMERS … Read More

Begeleiding van statushouders in regio Noord-Holland Noord

Begeleiding van statushouders Nederland heeft te maken gehad met een grote toestroom van vluchtelingen. Fith is één van de partijen die zich bezighoudt met de begeleiding van deze nieuwe Nederlanders bij hun participatie op de arbeidsmarkt en hun taalontwikkeling. Dit doen we in opdracht van 7 gemeenten in Noord-Holland Noord. In overleg met de gemeenten wordt per kandidaat in kaart … Read More

Een interview met Richard Roth in MT Magazine

Een mooi artikel in MT Magazine (HR strategie) waar Richard Roth, directeur van Fith, zijn visie geeft op duurzame inzetbaarheid, re-integratie en de vraag naar flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Echt samen aan de (versnellings)bak

Sinds enige tijd ben ik officieel chauffeur. Ik mag taxi’s besturen en busjes voor personenvervoer tot 8 personen. En dat alles dankzij één van mijn klanten… De eerste kennismaking Zo rond de Kerst maakte ik een eerste afspraak met Mohammed. Hij was zeer wantrouwig en wilde alleen afspreken op het kantoor van de familieadvocaat. Wat mij betreft was dat geen … Read More

Klachtenregeling Fith

Deze klachtenregeling is te allen tijde opvraagbaar bij Fith. 1. INDIENING KLACHT 1.1 Indien een klant niet tevreden is over de dienstverlening van Fith kan hij of zij mondeling of schriftelijk een klacht indienen. De klacht wordt geregistreerd door invulling van het daarvoor bestemde klachtenformulier, dat is opgenomen in de bijlage. 1.2 Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen/ uitlatingen van … Read More

Privacyreglement Fith

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is door Fith een privacyreglement vastgesteld. In dit reglement wordt de werking en het beheer van de persoonsregistratie beschreven met betrekking tot gegevens over personen (cliënten) die door Fith, in opdracht van derden, bemiddeld worden naar gesubsidieerd of regulier werk of waarvoor diensten worden uitgevoerd op het gebied van training, opleiding, jobcoaching … Read More