Wat is spoor 2?

Vorige week zijn we inhoudelijk ingegaan op spoor 1. Wanneer er in spoor 1 niet genoeg mogelijkheden blijken te zijn dan wordt, meestal door de arbeidsdeskundige, geadviseerd spoor 2 te starten. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld? Spoor 2 als vervolgstap op spoor 0 en

Wat is spoor 1?

Wanneer u ziek wordt of een zieke werknemer heeft dan vliegen er al snel allerlei inhoudelijke termen in de rondte. Deze week vertellen we u graag wat spoor 1 precies inhoudt. Komende weken volgen spoor 2 en spoor 3. Het begint bij spoor 0 Bij langdurige

Fithflex: de inhoud

Sociaal ondernemen begint in onze beleving met de ambitie van ondernemers om naast financiële winst, rendement voor mens en maatschappij te realiseren. Fithflex neemt de wensen en mogelijkheden van de ondernemer als uitgangspunt voor haar handelen. Werk is er, maar de vorm waarin dit wordt

Waarom Fithflex in de finale bij de Beste Ondernemers Visie stond

Een tweetal weken geleden beleefden we met het team van Fith een spannende finale. We waren met ons initiatief Fithflex, label van Fith, genomineerd voor de Beste Ondernemers Visie (BOV-trofee) regio Den Bosch. Het thema van dit jaar was Sociaal Ondernemen. Het werd een spannende finale,

Van kapster tot commerciële kinderjuf

Deze week vertelt onze adviseur Rob Bouwman het verhaal van Victoria, die haar werk moest stoppen door lichamelijke klachten. Door samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en vol te houden na tegenslagen, worden deuren uiteindelijk geopend. De eerste kennismaking met Victoria In een appartement ergens langs

Wordt het minimum uurloon straks een vast bedrag?

Iedereen die het WML verdient krijgt in de toekomst misschien hetzelfde vaste bedrag (bruto) per uur. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat op 20 april 2017 aangeboden is voor internetconsultatie. Wat is het WML en waarom kan het

Wat is een no-riskpolis eigenlijk?

Deze blog is het vervolg op de blog: Nu ook een No Risk Polis voor mensen in de ziektewet… soms… Op 15 maart 2017 is het ‘Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet’ in werking getreden. Werkgevers bang voor hoge kosten bij zieke werknemers Voor werknemers

Nu ook no-riskpolis voor mensen in de ziektewet… soms…

Op 15 maart 2017 treedt het ‘Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet’ in werking. Er mag tijdelijk afgeweken worden van een aantal wettelijke bepalingen om te onderzoeken of de inzet van de vervroegde no-riskpolis de arbeidsparticipatie van mensen met een ziektewetuitkering bevordert. Geen

Succesvolle ingrediënten

Adviseur Chris Frencken vertelt.. Een nieuwe klant Wanneer Fith contact met me opneemt of ik een nieuwe klant aan wil nemen, ben ik altijd benieuwd wie de persoon achter de aanmelding is Deze keer is het Henk uit een dorp niet zo ver bij me vandaan. Tijdens