Albert Kuntze

albert-kuntze
Na mijn studie bedrijfskunde heb ik mijn gehele loopbaan gewerkt voor de rijksoverheid bij in totaal acht ministeries. Ruim 25 jaar heb ik daar leidinggevende functies gehad. In die periode ben ik steeds betrokken geweest bij reorganisaties, fusies, het opzetten van nieuwe organisaties en het weer op de been krijgen van afdelingen die in de problemen waren geraakt.

Twee jaar voor mijn pensionering ben ik uit het lijnmanagement gestapt om mij te gaan wijden aan het coachen van leidinggevenden en het begeleiden van teams. Geweldig leuk werk, omdat dit helemaal beantwoordt aan hoe ik met mensen wil omgaan: dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van de mens. Mensen helpen zich te ontwikkelen, zich te ontdoen van vooroordelen en blinde vlekken die een belemmering zijn bij het vinden van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Een jaar na mijn pensionering kwam Fith op mijn weg. Zowel de organisatie als het werkterrein geven mij de voldoening dat ik de komende jaren nuttig werk kan doen.