Re-integratie 1e spoor & 2e spoor – De Wet Verbetering Poortwachter

De richtlijnen voor re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor zijn vastgelegd binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Doel hiervan is dat zieke werknemers snel weer aan de slag gaan. Fith adviseert en ondersteunt werkgevers, werknemers, intermediairs en verzekeraars bij de uitvoering hiervan. Intensief, individueel en per definitie op basis van maatwerk.

Rechten en verplichtingen van een werknemer tijdens 2e spoor traject

Veel werkgevers en werknemers vragen zich vaak af wat de rechten en verplichtingen tijdens een re-integratie 2e spoor traject zijn. Wij hebben hier een aparte pagina over geschreven. Bekijk alle rechten en verplichtingen van een werknemer tijdens een re-integratie 2e spoor traject.