Re-integratie 1e spoor & 2e spoor – De Wet Verbetering Poortwachter

De richtlijnen voor re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor zijn vastgelegd binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Doel hiervan is dat zieke werknemers snel weer aan de slag gaan. Fith adviseert en ondersteunt werkgevers, werknemers, intermediairs en verzekeraars bij de uitvoering hiervan. Intensief, individueel en per definitie op basis van maatwerk.